Search
Close this search box.

Privacy statement

Neuteboom Investments B.V., hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Neuteboom Investments met persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de wetteksten kunt u vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepassing
De privacyverklaring is van toepassing op de volgende personen van wie Neuteboom Investments persoonsgegevens verwerkt: (potentiële) klanten, bezoekers het kantoorgebouw of de website, deelnemers aan bijeenkomsten, sollicitanten en alle overige personen die met Neuteboom Investments contact opnemen of van wie Neuteboom Investments persoonsgegevens verwerkt. Voorgaande tenzij een bijzondere privacyverklaring of –overeenkomst daarop van toepassing is. 

Verwerking van persoonsgegevens
Neuteboom Investments verwerkt persoonsgegevens die een betrokkene zelf al dan niet digitaal heeft verstrekt, waaronder contactgegevens en andere persoonsgegevens, die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Neuteboom Investments zijn gegenereerd, zoals het IP-adres en het surfgedrag op de website, of die Neuteboom Investments heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder sociale mediaplatformen.

Neuteboom Investments maakt op haar website gebruik van de volgende cookies. Functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren. Google Analytics, om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Advertentiecookies, als u toestemming geeft door in de cookiebalk op ‘Ik ga akkoord’ te klikken, gebruikt Neuteboom Investments deze om advertenties beschikbaar te stellen.

De website van Neuteboom Investments bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en zogeheten sociale media knoppen. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende sociale mediaplatform.

Doeleinden verwerking
Neuteboom Investments verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van een overeenkomst (van opdracht), het voldoen aan een wettelijke verplichting, het onderhouden van contact, het verbeteren van product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketing, teneinde doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien (zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen) en het bijhouden van gebruikersstatistieken, zijnde generieke rapportages die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers.

Grondslag
Neuteboom Investments verwerkt persoonsgegevens onder andere op basis van een of meer van de volgende gronden: toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking, uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst (van opdracht) en gerechtvaardigd belang, zoals direct marketing.

Verwerkers
Neuteboom Investments kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend op instructies van Neuteboom Investments persoonsgegevens verwerken. Neuteboom Investments sluit daartoe een correcte verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens delen
Neuteboom Investments deelt persoonsgegevens met derden, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Neuteboom Investments gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden van derden. Neuteboom Investments geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien daartoe genoodzaakt, draagt Neuteboom Investments er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

Bewaren van gegevens
Neuteboom Investments bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Informatie met betrekking tot bezoekers van de website wordt maximaal 14 maanden opgeslagen in Google Analytics.

Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft het recht Neuteboom Investments te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Neuteboom Investments door een e-mailbericht te sturen naar info@neuteboominvestments.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Neuteboom Investments persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar bovenstaand adres of u kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mis helemaal niets meer in de vastgoedwereld!

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!