Search
Close this search box.

Blog

Prinsjesdag 2022

Afgelopen week heeft het kabinet haar plannen en begroting voor 2023 gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de vastgoedsector en voor u als belegger? In deze blog zet Neuteboom Investments de veranderingen op een rijtje. 

Het woontekort
Het kabinet staat voor de complexe uitdaging om het tekort aan woningen op te lossen, hiervoor heeft het kabinet een grote woningbouwambitie. Zoals bekend moeten er 900.000 woningen gerealiseerd worden vóór 2030. Voor de ontsluiting van grootschalige woongebieden wordt er 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld in het Mobiliteitsfonds. De lat ligt erg hoog, maar het is haalbaar. Het CPB houdt er rekening mee dat woninginvesteringen zullen blijven groeien, enkel kan de groei afnemen door tekorten in bouwmateriaal en personeel, nog niet te spreken over de lopende stikstofproblematiek. De regering moedigt de bouw van flexwoningen aan die nodig zijn om onder andere statushouders te huisvesten en noodopvang te verschaffen. 

Overdrachtsbelasting verhoogt naar 10,4%
Het zat eraan te komen, na meerdere aankondigingen van een verdere verhoging van de overdrachtsbelasting is de knoop doorgehakt. De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen die voor derden bestemd zijn, zal volgens de miljoenennota 2023 verhoogd worden naar 10,4%. 

Verduurzaming
Het kabinet streeft naar snelle verduurzaming van de woningvoorraad. Er wordt in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het nationaal isolatieprogramma, met als doel woningen van kwetsbare huishoudens te verduurzamen en energielasten te verlagen. Het doel is om voor 2030 totaal 2,5 miljoen woningen te isoleren met het nationaal isolatieprogramma. Vanaf 2026 wordt de hybride warmtepomp de nieuwe standaard en wordt de energiebelasting aangepast om elektriciteit financieel aantrekkelijk te maken.

Regulering voor aanvangshuurprijzen
Het kabinet heeft plannen om de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte te vergroten. De regulering van aanvang huurprijzen moet daaraan bijdragen. Om die reden worden de aanvangshuurprijzen van middenhuurwoningen – zoals aangekondigd in het programma Betaalbaar Wonen – gereguleerd tot 1.000 euro.

Afschaffing verhuurdersheffing
In ruil voor afschaffing van de verhuurdersheffing per 1 januari 2023, maakt het kabinet afspraken met woningcorporaties. Dit moet zorgen voor prestaties op het gebied van nieuwbouw verduurzaming en huurverlaging. Bijeffect hiervan is dat verhuurdersheffing ook wordt afgeschaft voor particuliere verhuurders die vijftig (of meer) woningen in het gereguleerde segment exploiteren.

Belastingtarief box 3 verhoogd 
Het kabinet komt vanaf 2026 met een nieuw box 3 stelsel waarin in plaats van een forfaitair rendement het werkelijk rendement op vermogen belast gaat worden. Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet met de zogeheten overbruggingswetgeving. De overbruggingsperiode wordt onder andere gebruikt om het belastingtarief in box 3 stapsgewijs (met 1 procentpunt per jaar) te verhogen naar 34% in 2025. Daarnaast wordt het heffingsvrijvermogen verhoogd tot 57.000 euro in 2025.

Aanpassing belasting over uit te keren dividenden in box 2
De belasting op dividenden in box 2 wordt aangepast. Er worden twee belastingschijven geïntroduceerd met elk een eigen tarief. De eerste schijf betreft dividenduitkeringen tot een bedrag van 67.000 euro; de tweede schijf omvat de dividenduitkeringen die de eerste 67.000 euro te boven gaan. Het voorstel is om vanaf 2024 het belastingtarief in de eerste schijf te verlagen tot 24,5% en het tarief in de tweede schijf te verhogen tot 31%. 

Afschaffing Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Vastgoed wat in box 2 is ondergebracht, wordt voortaan standaard als beleggingsvermogen aangemerkt i.p.v. als ondernemingskapitaal. Hierdoor stopt het voordeel om voor dergelijk vastgoed gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR). Dit houdt in dat verhuurd vastgoed in box 2 geen vermindering van de erfbelasting en schenkbelasting meer biedt.

 

Conclusie
Zoals omschreven verandert er een hoop. Het overdragen van vastgoed in de BOR als ondernemingskapitaal zal worden afgeschaft. Het uitkeren van dividenden in box 2 wordt omgezet naar twee schijven. Het belastingtarief in box 3 zal verhoogd worden met 1% per jaar met een verhoging van het heffingsvrije vermogen in 2025 tot 57.000 euro. Verhuurdersheffing wordt afgeschaft in ruil voor afspraken m.b.t. verduurzaming in de gereguleerde huursector. Ook zullen de aanvang huurprijzen in de midden huur gereguleerd worden. De overdrachtsbelasting stijgt naar 10,4%. Nederland zal blijven kampen met een woningtekort. Om dit aan te pakken is de ambitie om 900.0000 woningen te realiseren tot 2030 en wordt er een mobiliteitsfonds van 7,5 miljard euro vrijgesteld voor de ontsluiting van de bij te bouwen gebieden.

Datum: 23-09-2022
Plaats: Rotterdam
Auteur: Roderick Coppejans

Mis helemaal niets meer in de vastgoedwereld!

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!