Search
Close this search box.

Blog

Joint ventures in de vastgoedsector

In de wereld van het vastgoed is samenwerken vaak de sleutel tot succes. In dit artikel verkennen we de betekenis van een joint venture in deze branche, belichten we de voordelen en nadelen van partnerschappen en bieden we waardevolle inzichten om te overwegen. Lees verder om te ontdekken wat is dit en hoe het uw zakelijke groei kan stimuleren.

De voordelen van investeren in vastgoed

Wat is een joint venture?

De joint venture betekenis, ook bekend als een gezamenlijke onderneming, is een overeenkomst tussen bedrijven om samen te werken. In de vastgoedsector worden vaak nieuwe samenwerkingen gestart via holdings met als doel gezamenlijke resultaten te behalen. Dit kan leiden tot de oprichting van een Commanditaire Vennootschap (CV), een Besloten Vennootschap (BV), of een Vennootschap Onder Firma (VOF).

Een joint venture kan ook worden geschreven als “joint-venture” of simpelweg “JV.”

De nadelen van investeren in Nederland

Voor wie is een joint venture?

Bij vastgoedinvesteringen spelen verschillende aspecten een cruciale rol in het bereiken van succes. Het kan zijn dat u niet over alle benodigde middelen beschikt. Wellicht heeft u een geweldig idee maar geen tijd, of misschien bent u bereid uw tijd en kennis te investeren, maar ontbreekt het u aan kapitaal. Het vinden van deals kan ook een uitdaging zijn. Dit zijn stuk voor stuk goede redenen om op zoek te gaan naar een geschikte JV-partner.

Het is belangrijk op te merken dat een joint venture een soort zakelijk huwelijk is. Kies uw partner zorgvuldig, want eenmaal aan boord is het moeilijk om van elkaar los te komen.

Hoe werkt een joint venture?

Nadat u uw partner heeft gekozen, kunt u beginnen met het opzetten. Een JV kan ook bestaan uit meerdere partners. Het is van essentieel belang om afspraken te maken over de verdeling van aandelen of winsten. U kunt een nieuwe CV, BV of VOF oprichten en de aandelen verdelen. Bij het opstellen van de statuten legt u de eerste afspraken vast. Bovendien is het gebruikelijk om een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen om alle afspraken, doelen en andere belangrijke aspecten vooraf duidelijk vast te leggen. Een joint venture is een langetermijnsamenwerking.
In de aandeelhoudersovereenkomst kunt u bespreken wie het beheer voert en welk mandaat er is. Daarnaast worden in de statuten de werkzaamheden vastgelegd, zodat uw partner niet plotseling andere activiteiten gaat ondernemen. Ook spreekt u af wie het dagelijkse beheer van de joint venture op zich neemt.

Hoe is het juridisch opgesteld?

Voor het juridische aspect kunt u een conceptversie opvragen bij uw notaris. Vervolgens is het raadzaam om samen met uw accountant of fiscaal expert een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Zorg ervoor dat alle afspraken goed op papier worden vastgelegd, inclusief:
• Afspraken over financiën en investeringen
• Intellectueel eigendom en technologieoverdracht
• Exit-strategieën
• Geschillenbeslechting
• Winst-/dividenduitkering
• Mandaat voor werkzaamheden en financiële beslissingen

Voordelen van een joint venture

De voordelen kunnen divers zijn:
• Toegang tot nieuwe markten of kennis
• Tijdsbesparing
• Risicospreiding
• Kostenbesparingen en synergieën
• Strategische alliantie

Nadelen en risico's van een joint venture

Het is belangrijk om de nadelen en risico’s in overweging te nemen:
Conflicten tussen partners
Controleproblemen
Delen van winst en verlies
Beëindiging van een JV

Conclusie

Tot slot zijn joint ventures krachtige instrumenten voor bedrijfsgroei en succes, mits ze goed worden beheerd en begrepen. In de vastgoedsector kunnen deze samenwerkingen uw kansen vergroten en uw horizon verbreden. Zorg ervoor dat u uw due diligence uitvoert, de juiste partner kiest en solide juridische afspraken maakt, en dan kan een joint venture een succesvolle investering zijn.

Neuteboom Investments: ervaren in vastgoed joint ventures
Bij Neuteboom Investments hebben we ruime ervaring met joint ventures in de vastgoedsector. Onze vastgoedportefeuille is het resultaat van succesvolle samenwerkingen met sterke partners. Als u meer wilt weten over de voordelen van een joint venture en overweegt om samen met ons in vastgoed te investeren, nodigen wij u van harte uit om met ons samen te werken.

Bekijk ook onze pagina over andere vastgoedblogs.

Datum 14-09-2023
Plaats: Rotterdam
Auteur: Bas Neuteboom

Email
WhatsApp
LinkedIn

Mis helemaal niets meer in de vastgoedwereld!

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!